Banana Pi M4, kopiranje OS sa kartice na eMMC memoriju, lako za Raspbian

…u toku radovi…

……………………………………

Na karticu stavite OS Raspbian.

1. link sa ove stranice. Skinite .img.zip fajl.

Raspakujte ga i dobićene nešto veći .img fajl.

Za “narezivanje” na micro SD karticu ja lično koristim na mom kompjuteru Linux Mint koji ima program Disks.

BananaPi drugari preporučuju Balena Etcher, pa je i to dobro rešenje.

Šta ko voli. 🙂

Prekidač SW2 na BPi M4 ploči u položaj 0.

Stavite karticu u BPi, uključite napajanje i hdmi kabl.

Ako se podigne OS, idemo dalje.

…uskoro…

…u izradi…

 

Ostavite odgovor