Pažnja: molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe www.malina314.com internet sajta.

Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Malina 314 doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.
Sadržaji objavljeni na internet sajtu malina314, vlasništvo su Malina 314 doo i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.
Kada koritite naš internet sajt nije dozvoljeno da:
 • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dotupnog sadržaja
 • Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
 • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
 • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
 • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
 • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
 • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta
Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

Način isporuke, cene isporuke, rokovi isporuke

Način isporuke se bira pri kupovini.
To može biti:
 1. – isporuka sa BEX kurirskom službom ili Postexpressom posle uplate cene kupljenih proizvoda na račun firme.  (BEX, cena od 300 dinara, Postexpress, cena od 195 dinara)
 2. – isporuka sa BEX  kurirskom službom ili Postexpressom i plaćanje pouzećem. (BEX, cena od 382 dinara, Postexpress, cena od 287 dinara) 
Od nas ćete pre slanja dobiti informaciju kolika će poštarina biti za Vašu pošiljku pre slanja iste.
Očekivani rok isporuke je 1 dan i za BEX kurirsku službu i za Postexpress
Usled povećanog obima posla ili nepredviđenih okolnosti, pošiljka može kasniti.
Najčešće je to +1 dan, što ne znači da može biti i više.
Za kašnjenje pošiljke Malina 314 doo ne preuzima odgovornost.
***Primeri za cene isporuke:
Pošiljka do 500g, cena 2000 dinara. Postexpress 287 dinara. BEX 382 – 432 dinara (zavisi od adrese)
Pošiljka do 500g, cena 5000 dinara. Postexpress 322 dinara. BEX 382 – 432 dinara (zavisi od adrese)
Pošiljka do 500g, cena 10.000 dinara. Postexpress 422 dinara. BEX 400 – 450 dinara (zavisi od adrese)
Pošiljka do 500g, cena 15.000 dinara. Postexpress 522 dinara. BEX 450 – 500 dinara (zavisi od adrese)
***Sa povećanjem težine menjaju se i cene.
Linkovi:
Kalkulator BEX, cenovnik BEX
Kalkulator Postexpress, cenovnik Postexpress

Pravo na odustanak od ugovora

Član 28 Zakona o zaštiti potrošača

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

Odricanje od odgovornosti

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu.
Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na ovom sajtu.
Maksimalno se trudimo da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama.
Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne.
Bićemo vam zahvalni za svaku korisnu informaciju koja će voditi ka ispravljanju tih grešaka.
Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
Dostupnost uređaja prikazana na internet stranici može se razlikovati od stanja naših zaliha.
Tačno stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi pozivanjem našeg broja telefona u radno vreme od 9-17h od ponedeljka do petka (sem u vreme Državnih praznika) ili na naš email office@malina314.com

Garancija i reklamacije

Garancija

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Trgovac je dužan da izda garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.
Garancija na saobraznost artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, kertridži, glave štampača …
Garancija na takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Reklamacije

Postoji nekoliko kategorija reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda, u zavisnosti od vremena nastanka kvara:
DOA – Dead on Arrival je reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad, što podrazumeva:
isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ili ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji.
U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mesta, tako što kupac pred kurirom proveri robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijavi neispravnost. Ukoliko kurir ne sačeka da kupac proveri paket, rok za prijavu oštećenja je 24 sata, nakon čega će kurirska služba poslati kurira da sačini zapisnik, a kupac o problemu treba obavestiti i nas. Ukoliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku.
Ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom.

Servisiranje i povraćaj novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), serviser je u obavezi da pre zamene robe ili vraćanja novca proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.
Rok za odgovor po prigovoru kupca je 8 dana od dana podnošenja reklamacije, ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija.
Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio navode kupca.
Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu, ali je poželjno da je kupac dostavi uz uređaj.
Kupac nema pravo na povrat novca ukoliko je razlog promena cene kupljenog proizvoda nakon kupovine i isporuke.
Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac odgovoran za nesaobraznost, kupac je dužan:
 • da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom u sedište naše firme u originalnoj ambalaži. Ukoliko je reklamirani proizvod elektrostatički osetljiv, kupac treba da proizvod dostavi u antistatičkom pakovanju. Takođe, originalna ambalaža nije obavezna da bi reklamacija bila prihvaćena.
 • da serviseru podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost robe duži od 24 meseca)
 • da serviseru detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara;
Sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija pozivom na naš broj telefona 061 640 2013 ili na mail office@malina314.com.
Ukoliko se tokom eksploatacije uređaja dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, isti možete doneti u sedište naše firme ili ga poslati kurirskom službom na našu adresu (kupac plaća troškove transporta). U roku od 8 od dana reklamiranja uređaja, dobićete odgovor na Vaš zahtev nakon čega će reklamacija biti rešena u primerenom roku.
Uz uređaj je neophodno dostaviti originalni garantni list (u slučaju da je Trgovac za robu dao više od 24 meseca garancije) i kopiju računa. Sve komponente adekvatno upakovati kako bi izbegli eventualna oštećenja pri transportu, a najbolje u originalnom pakovanju i obavezno poslati kompletan uređaj (npr. punjač, sa telefonom, daljinski sa TV-om, svi zvučnici 5.1 sistema…)
Uz svaku komponentu napisati što detaljniji opis kvara, jer nepotpuni i kratki opisi mogu dovesti do neuočavanja kvara ili pogrešnog testiranja. Ukoliko se kvar manifestuje posle dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena potrebno da se kvar manifestuje.
Fizički oštećene komponente i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji ne podležu reklamaciji i besplatnom servisu jer Trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, pa rizik prelazi na kupca.
U slučaju fizičkog oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku. Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu jer takav vid dodatnih troškova ne snosi Trgovac.
U slučaju neopravdane reklamacije, trošak transporta robe od servisa do kupca snosi sam kupac

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Malina 314 doo, Beograd, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su
samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi zaposleni u Malina 314 doo, Beograd (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite
privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Malina 314 doo, Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice